top of page
tlo_immuv2.jpg
napis.png
infarma_badge_6888_Warszawa-hybryda_2023-09-22.png

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej i będzie realizowane ze studia nagraniowego TVIP w Warszawie. Dzięki tej formule część uczestników będzie mogła obejrzeć wydarzenie w przestrzeni wirtualnej, a część stacjonarnie w zależności od preferencji. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby poziom jakości merytorycznej i logistycznej Konferencja nie odbiegała standardem od poprzednich spotkań. 


Konferencja odbędzie się w dwóch blokach: w piątek 22 września 2023 oraz w sobotę 25 września 2023.


Jest to już ósma z cyklu konferencja, w całości poświęcona tematyce układu odpornościowego człowieka, towarzyszącym mu chorobom oraz anomaliom, a także rozwiązaniom systemowym, mającym zapewnić pacjentom jak najlepszy komfort życia pacjentów. 


Organizatorzy zadbają o starannie wyselekcjonowane grono wykładowców. Będą to wiodący specjaliści z dziedziny immunologii oraz pokrewnych specjalizacji, którzy na co dzień zmagają się z najtrudniejszymi przypadkami klinicznymi i podzielą się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z uczestnikami Konferencji.


Odbiorcami naszej konferencji są zawsze lekarze (wymagamy podania PWZ przy rejestracji), którzy już ukończyli specjalizację z immunologii lub są w jej trakcie. Zainteresowani konferencją będą również lekarze, specjalizujący się w reumatologii, gastroenterologii, chorobach wewnętrznych i alergologii, dermatolodzy czy wirusolodzy. Zakładamy, że audytorium konferencji będzie liczyć ponad 300 osób.


W ramach Konferencji będziemy korzystać z naszego stałego adresu: www.immunologiadoroslych.pl 


Strona ta będzie na bieżąco zaktualizowana na potrzeby tegorocznego spotkania. Będzie zawierała między innymi panel rejestracyjny, dane o sponsorach, program spotkania, linki odsyłające do transmisji Konferencji. A w okresie pokonferencyjnym materiały archiwalne do wglądu dla uczestników.


Poniżej załączam propozycję programu spotkania.


Zachęcam do udziału w spotkaniu

 

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii,

Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 

dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii

i Immunologii Klinicznej Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Część stacjonarna będzie realizowana w Studio TViP przy Al. Krakowskiej 110/114/B25 w Warszawie. Dostęp zdalny zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia

Propozycja programowa spotkania

program
pasek1309.png
bottom of page