top of page

Wykładowcy

 1. Bensz Joanna – założycielka i Prezes Longevity Center CEO, International Institute od Longevity

 2. Bernatowska Ewa – prof. dr hab. n. med.; specjalista immunologii klinicznej, pediatra, wieloletni kierownik Oddziału i Poradni Immunologii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od kilku lat specjalista w Województwie Mazowieckim w dziedzinie immunologii klinicznej, zarówno dziecięcej, jak i osób dorosłych. 

 3. Chorostowska-Wynimko Joanna - Prof. dr hab. n. med.,Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (od 1992), a konsultant Poradni Przyklinicznej (od 2002) i kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej (od 2005)

 4.  Fortuna Paweł - psycholog biznesu, power speaker, pisarz i kompozytor. Adiunkt w katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 5. Gil Lidia – prof. dr hab. n. med.; Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 6. Grzesiowski Paweł – dr n. med.; ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

 7. Heropolitańska-Pliszka Edyta – dr n. med.; Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

 8. Jankowski Miłosz – dr n. med.; Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych CMUJ

 9. Jassem Ewa – prof. dr hab. n. med.; Katedra Pneumonologii i Alergologii, Gdański UM

 10. Kluszczyński Tomasz – partner międzynarodowej firmy Vintura, PhD

 11. Kołtan Sylwia –dr hab. n. med.,  prof. UMK, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii

 12. Krasowska Aleksandra – dr n. med.,; Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 13. Kucharczyk Aleksandra – dr n. med.; Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 

 14. Martinić Kavur Marina, PhD, MSc - GlycanAge

 15. Matyja-Bednarczyk Aleksandra – dr n med.; II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ

 16. Mikoś Marcin - Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UM w Poznaniu

 17. Oziębło Dominika - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 18. Pac Małgorzata - dr hab. n. med.; Kierownik Kliniki Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

 19. Rymer Weronika -  dr n.med.; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu

 20. Rzymski Piotr – dr hab. n. biol., adiunkt Zakładu Medycyny Środowiskowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 21. Siedlar Maciej – prof. dr hab. n. med.; Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii CM UJ

 22. Sikora Mariusz – dr n. med.; Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie pracuje w Klinice Dermatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 23. Skirecki Tomasz – prof. dr hab. n. med., kierownik Pracowni Cytometrii Przepływowej CMKP, p.o. Kierownika Zakład Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii

 24. Sołdacki Dariusz – dr n. med., starszy asystent, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej , Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa; adiunkt, Zakład Immunologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 25. Szczechowiak Katarzyna – mgr dietetyki, NZOZ Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie 

 26. Szpietowski Jacek - Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
  Kierownik Katedry Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniersytetu Medycznego we Wrocławiu

 27. Tomaszewska Agnieszka - Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 28. Wolska-Kuśnierz Beata – dr n. med.; Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

 29. Woźnica-Niesobska Ewa - Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM Wrocław

 30. Zagożdżon Radosław – dr hab. n. med. prof. WUM, Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM 

 31. Zeman Krzysztof – prof. dr hab. n. med.; kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki; konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej

 32. Ziętkiewicz Marcin - dr n. med., Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

bottom of page